Despre Nicolae Furdui – Iancu …

  

  ,, Nicolae Furdui-Iancu este cântăreţul cu cea mai fulminantă carieră artistică din lumea profesioniştilor muzicii populare româneşti, succesul său la public și consacrarea pe primele scene fiind atât de rapide, încât s-ar putea spune că din anonimat a sărit direct pe treapta cea mai de sus a gloriei, dovadă a unui talent autentic, dăruit cu un har excepțional.

   Originar din Sohodol – Alba, s-a pregătit inițial pentru meseria de profesor studiind limba franceză.

   Cântă, ca artist amator pe mai multe scene și câștigă câteva concursuri, până într-un ajun de Crăciun, în 1984, când tot în urma unui concurs interjudețean de amatori este chemat și la Radiodifuziune.

  Cu înregistrările debutului său din radio, va realiza și primele filmări de televiziune, devenind în doar câteva luni, unul dintre cei mai populari cântăreți ai genului folcloric. Fără a se baza doar pe harul său natural, Nicolae Furdui-Iancu s-a aflat, din acel moment, într-o permanentă competiție cu el însuși, pentru atingerea perfecțiunii artistice.

    L-au ajutat, în egală măsură, talentul, educația, bunul său gust și discernământ artistic, familia şi colaboratorii săi artistici.

    Parcursul său profesional a fost constant ascendent, atât în planul îmbogățirii tehnice vocale și a resurselor expresive, cât și în privința repertoriului, pe care l-a lărgit continuu, pornind de la culegeri proprii, dar și de la materiale de arhivă folclorică, dintr-o arie având ca centru Țara Moților și cuprinzând treptat întreaga Transilvanie.

    Realizează numeroase înregistrări la Radio și Televiziune și mai multe discuri, iar mai recent și compact discuri, cu o tematică diversă, de la cântecul de joc și de petrecere, la colind și până la cântecul istoric de coloratură patriotică. O sensibilitate excepțională și o forță de exprimare cu totul originală îl conduc pe Nicolae Furdui-Iancu către o performanță interpretativă ce evidențiază atât calitățile vocii sale ample, cu un vibrato cald, cât și elemente de rafinament stilistic cum sunt trilurile îngrijite ale finalurilor de frază sau trecerile discrete la schimbările de dinamică, cu un patos spontan dictat de ethosul cântecului.

   Interpretează cu un patos cu totul particular cântece doinite, cântece de cătănie, marşuri, romanţe populare – extraordinara sa forţă de seducţie şi calităţile vocale excepţionale electrizând mulţimile, cu fiecare ocazie. ”

 

Gruia Stoia – redactor muzical – omul care l-a descoperit,

l-a invitat la primele înregistrări radio și

prin a cărui contribuţie deosebită, Nicolae Furdui-Iancu

a fost lansat de radio şi televiziune.

 

    ,, Suflete mari și minți luminate au regăsit peste timp, lângă vechile altare, la preoții și învățătorii satelor, cântecele neamului. Și au venit acele voci de flacără care le-au dăruit lumii din nou făcând ca în sala de concert să nu mai existe nici interpreți, nici public, să existe numai cântec. Cântecul care ne face mai buni, care ne amintește că, dincolo de vremi și peste vremi, rămânem ai acestui pământ.

     Nicolae Furdui-Iancu, interpretul care a adus pe scenă cu atâta fală portul și cântecele moților, mărturisește prin cântec credința sa, moștenită de la acei minunați oameni ai munților. Ca de obicei, sobru, hotărât, cu glas bărbătesc, frumos timbrat, Nicolae Furdui-Iancu ne invită să parcurgem prin cântec pagini de istorie. Așa cum a pomenit la el acasă, în inima Ardealului. Ascultându-l, ne amintim că prima carte de istorie pentru copiii din Țara Moților a fost și rămâne cântecul…

    Din cântec, ei știu toate drumurile Crăișorului, ei știu că Iancu n-a murit, nu doarme, ci veghează…

     Cine le poate opri cântecul, cine-i poate clinti din credința lor? ”

  ,, Încă din prima clipă în care a apărut în faţa publicului, Nicolae Furdui-Iancu a dovedit respect pentru folclor şi pentru neamul lui, pentru cei care i-au dăruit cântecul şi pentru cei care îl ascultă… respect pentru sine însuşi…

    L-aţi privit de atâtea ori intrând în scenă… drept, cu pas mărunt, cu costumul naţional impecabil, fără nici o cută, cu un program bine aşezat în minte şi în inimă… Îşi câştigă mereu aplauzele fără concesii şi sentimentalisme ieftine, fără comentariile acelea prin care unii artişti îşi mai acordă momente ca să respire… în recital, Nicolae respiră alături de public şi alături de cei câţiva instrumentişti pe care i-a grupat în formaţia ,,Crai Nou”. Această comunicare îi permite mereu să cânte live, pentru că totul este pus la punct, totul funcţionează cu precizie de ceasornic până şi bucuria este măsurată. Furdui nu se joacă. Ştie când să pună punct, nu face drumuşoare spre culise aşteptând ca publicul să ceară bis…”

 

Marioara Murărescu – realizator TV – TVR - ,,Tezaur folcloric”

– profesionistul care a crezut în Nicolae Furdui-Iancu,

i-a făcut cunoștință cu televiziunea și căruia,

s-ar putea spune că îi datorează cariera sa artistică.

  

 

    ,, Interpret cu deosebite calități, ce și-a legat numele de tot ceea ce înalță sufletul și spiritul uman, Nicolae Furdui-Iancu face parte din pleiada acelor oameni talentați care au reușit să-și croiască o carieră artistică prodigioasă.

    Descendent al unui neam de moți, a auzit primele sunete în dulcele grai ardelenesc găsind în străvechea vatră a Țării Moților, un climat muzical folcloric care a devenit hrana sa spirituală.

      Înzestrat cu multă sensibilitate și calități vocale de excepție, Nicolae Furdui-Iancu s-a impus rapid ca un interpret ce face cinste muzicii populare românești. În decursul anilor ce s-au scurs de la debutul său artistic, Nicolae Furdui-Iancu și-a adunat în repertoriu piese ce se disting prin originalitatea limbajului muzical și poetic, interpretul fiind preocupat de a conferi cântecelor sale o sonoritate clară și frumoasă, transformându-le în adevărate șlagăre.

    Cu o afinitate temperamentală pentru expresivitatea de factură lirică, în care elementul tradițional pregnant constituit și înveșmântarea melodică amplă se impun drept argumente esențiale ale exprimării, argumente raportate unui desen melodic simplu, cursiv, accesibil, solistul excelează pedalând singur pe o partitură scurtă, eliminând orice șarje artistice sau interpretare facilă, construindu-și o manieră proprie de interpretare, creionând precis un excelent stil. ”

 

Elise Stan – realizator TV–TVR – realizează emisiuni

de folclor și divertisment de o înaltă ținută, emisiuni unde,

în decursul timpului, Nicolae Furdui-Iancu a fost

o prezență marcantă, Elise Stan dedicându-i chiar și

un film documentar muzical, al cărui protagonist este.

    

 

   ,, Totdeauna răsună în preajma noastră o muzică ce ne vrăjește gândurile, ne subjugă inimile și ne silește să ne potrivim pasul după tactul ei.

    Și iată că un cântec pornit de undeva, din străvechea vatră a Țării Moților pentru a cuceri lumea, purtat de glasul de excepție al lui Nicolae Furdui-Iancu, a reușit să semene de-a lungul anilor, fior de bucurie în sufletul ascultătorilor și să șteargă, pentru o clipă granițele nevăzute ce despart ades gusturile artistice ale generațiilor.

     Nicolae Furdui-Iancu păstrează, ca marcă permanentă a talentului său, acea trăire artistică, acea dăruire totală, o probitate profesională și un respect al publicului, care conferă atâta sinceritate, frumusețe și noblețe cântatului său ,,de la inimă la inimă”… El tălmăcește tot ce cântă în mod înălțător și grandios, cu o perfectă muzicalitate și cu precizii de detaliu uimitoare, de la grava plenitudine a tonurilor profunde cu lungi și puternice vibrații de orgă, până la glasul transpus pianissimo în dulci tonalități de flaut. Conturează cu discreție și sobrietate, cu o sensibilitate caldă și mângâietoare, desenele melodice cele mai rafinate, valorificând limpede și pur, fiecare piesă la nivelul exigenței și înțelegerii celui mai rafinat public. Cunoaște nuanțele și le prețuiește cum se cuvine, ascultătorul fiind deopotrivă impresionat de glasul puternic, timbrul nobil, bogăția nuanțelor și interpretării sale muzicale.

    Ești adeseori în viață tulburat de personalitatea cuiva, de radiațiile, s-ar zice magnetice, cu care această personalitate te poate cuceri, uneori subjuga chiar. O astfel de personalitate carismatică ce posedă taina contactului imediat cu publicul pe care îl cucerește fără efort, este artistul Nicolae Furdui-Iancu.

    Pentru mine, Nicolae Furdui-Iancu, mare interpret al folclorului nostru nepoluat, al romanței sincere, necomerciale, a fost dintotdeauna și a rămas un exponent al acestui fenomen, al ,,charismei”. A fost suficient să-i ascult glasul profund cu vibrații violonceline, vocea-i pătimașă ce pătrunde adânc în sufletul ascultătorului, tonificându-l printr-o tandră boare de duioșie sau nostalgie – ca să pot fi cucerită de acest mare artist al cântecului românesc.

     Nicolae Furdui-Iancu este, incontestabil, una din ,,bucuriile Muzicii”. Pentru că Muzica este cea mai mare bucurie a lui ! ”

 

Daniela Roxana Gibescu – redactor muzical

– alături de maeștrii de sunet Vasile Sibana sau

Alexandru Pârlea, a făcut ca sunetul înregistrărilor audio

ale lui Nicolae Furdui-Iancu, să se apropie cât mai mult

de sunetul real, autentic, original și tradițional românesc.

   

 

 ,, O voce puternică, izvorâtă parcă din neclintirea stâncii care a înfruntat vicisitudinile istoriei, Nicolae Furdui-Iancu a devenit încă de la debut emblema zonei numită ,,Ţara de Piatră”, emblema noastră, a tuturor celor ce simţim româneşte. Cântecul lui ne îndeamnă să fim mândri că suntem români.

     A moştenit de la oamenii mirificului loc natal, o puritate sufletească de excepţie, specifică moţilor legendari.

    Din întreaga lui fiinţă răzbate peste mal de suflet, respect pentru public, pentru colegii de scenă, pentru toţi cei care au inima deschisă spre orizontul frumosului.”

 

Jeni Voina – colegă de liceu, în prezent profesoară

şi colaboratoare cu Nicolae Furdui–Iancu.